( Väggdekor, Väggord ) Dröm, Minns, Lev


Allt fler får vänta på att få de insatser som de blivit beviljade av socialtjänsten. Var tredje person som blivit beviljade en insats enligt LSS har väntat i mer än ett år, visar nya siffror.
Väggord - Kärlek Timjan Rosmarin

»Du kan lösa allt, bara du inte är så jävla rädd«


De har arrangerat allt från författarsamtal till rejvfester. Efter tre år vet Eddie Wheeler och hans kollegor hur man skapar tillgängliga kulturevenemang som välkomnar alla.
Proove Inomhus Säkerhetstimer 60-0min, mekanisk (EL1030)
Poster - Best Friends No.7 21x30cm

Nu ska statistiken om levnadsförhållanden bli bättre


Statistiken om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning ska bli bättre. Regeringen beställer tydligare siffror från Statistiska centralbyrån.

»Uppföljningen är den viktiga styrningen«


Med fokus på kunskap, uppföljning och analys vill utredarenPoster - Dinousarie barn no.7 A3 30x40cm Martin Olauzon förverkliga FN-konventionen i alla delar av samhället. Men hans förslag om hur funktionshinderpolitiken ska styras får kritik för att inte vara tillräckligt offensivt Poster - I love Justin Bieber Sosa stort hjärta 30x40cm
Poster - New York 1 40x50cm

Sju prioriterade områden, en nationell samordnare och lite universell utformning. Det är några av förslagen från styrutredningen för funktionshinderpolitiken som lade fram sitt slutbetänkande på tisdagen.
Träryggspärm A4, 60mm (Svart)

Kortare handläggningstider har lett till högre utbetalningar av bilstöd, skriver Försäkringskassan i en ny prognos. Men framtiden är fortsatt osäker.
Poster - Grön Dimonds 30x40cm

Försäkringskassan: Regeringen underskattar Väggord - En matsked kärlek, en tesked gräl...Poster - I love my bed A3 30x40cmvhur många som påveras av förslaget att räkna hjälp med andning som grundläggande behov av personlig assistans.
Väggur Motiv Fransk Bulldog
Poster - Wild birds A3 30x40cm

Man nekades att åka buss – Nu går DO till domstol


En rullstolsanvändare i Västmanland fick inte åka med regiontrafikens bussar. Nu stämmer Diskrimineringsombudsmannen (DO) bussbolaget för diskriminering i form av bristande tillgänglighet.
Push Pull Metall Skylt

Regeringens prognos: Så mycket minskar antalet assistansberättigade


Trots uttalade ambitioner att förstärka LSS räknar regeringen med att antalet personer som har rätt till assistansersättning fortsätter att minska. Affisch/Poster Foto Palmer/Palm trees 33x48cm
Poster - Papegojor no.3 40x50cm
Poster - Krokodil A4 21x30cm

På tisdagen godkände ministerrådetPoster - Bokstaven P A3 30x40cmPoster - Model Girl A4 21x30cmPoster - Röda stövlar A4 21x30cm den uppgörelse som parlamentet antog för snart en månad sedan. Nu ställs nya krav på tillgänglighet inom unionen.
Poster - Bougainvillea med gul fjäril 40x50cm
Poster - Bokstaven Å A4 21x30cm

I den kommande vårbudgeten ökar regeringenPoster - G Klav Rainbow no.1 A4 21x30cm anslaget till den statliga assistansersättningen. Ändringen en följd av att fler får rätt till assistans när andning och sondmatning åter räknas som grundläggande behov.

Poster - I´m sorry No.7 30x40cm