Poster A4 21x30cm Ballerina Shoes


Allt fler får vänta på att få de insatser som de blivit beviljade av socialtjänsten. Var tredje person som blivit beviljade en insats enligt LSS har väntat i mer än ett år, visar nya siffror.
Ljuslykta Metall rosa guld 11cm

»Du kan lösa allt, bara du inte är så jävla rädd«


De har arrangerat allt från författarsamtal till rejvfester. Efter tre år vet Eddie Wheeler och hans kollegor hur man skapar tillgängliga kulturevenemang som välkomnar alla.
Poster A4 21x30cm Lashes
Poster A3 30x42cm There's Always Hope

Nu ska statistiken om levnadsförhållanden bli bättre


Statistiken om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning ska bli bättre. Regeringen beställer tydligare siffror från Statistiska centralbyrån.

»Uppföljningen är den viktiga styrningen«


Med fokus på kunskap, uppföljning och analys vill utredarenBäddset - Påslakan Pure Love Vit Martin Olauzon förverkliga FN-konventionen i alla delar av samhället. Men hans förslag om hur funktionshinderpolitiken ska styras får kritik för att inte vara tillräckligt offensivt Vasset 33cm vas
Aromalampa i Keramik Löv Grön

Sju prioriterade områden, en nationell samordnare och lite universell utformning. Det är några av förslagen från styrutredningen för funktionshinderpolitiken som lade fram sitt slutbetänkande på tisdagen.
Poster A3 30x42cm Pineapple

Kortare handläggningstider har lett till högre utbetalningar av bilstöd, skriver Försäkringskassan i en ny prognos. Men framtiden är fortsatt osäker.
Poster A3 30x42cm The Only Thing

Försäkringskassan: Regeringen underskattar Poster A3 30x42cm SecretsPoster A4 21x30cm Rosesvhur många som påveras av förslaget att räkna hjälp med andning som grundläggande behov av personlig assistans.
Poster A3 30x42cm Fashion in Mind
Julgranskula Röd Erika

Man nekades att åka buss – Nu går DO till domstol


En rullstolsanvändare i Västmanland fick inte åka med regiontrafikens bussar. Nu stämmer Diskrimineringsombudsmannen (DO) bussbolaget för diskriminering i form av bristande tillgänglighet.
Julgranskula Grön Viktoria

Regeringens prognos: Så mycket minskar antalet assistansberättigade


Trots uttalade ambitioner att förstärka LSS räknar regeringen med att antalet personer som har rätt till assistansersättning fortsätter att minska. Julgranskula Röd Nils
Poster A4 21x30cm Diamonds
Poster A4 21x30cm Marmor London

På tisdagen godkände ministerrådetPoster A4 21x30cm Tiger RoarJulgranskula Röd OskarJulgranskula Rosa Alexander den uppgörelse som parlamentet antog för snart en månad sedan. Nu ställs nya krav på tillgänglighet inom unionen.
Poster A4 21x30cm Bonsai träd
Poster A3 30x42cm Striped Röd

I den kommande vårbudgeten ökar regeringenKattungar Kuddfodral 40x40cm Blå anslaget till den statliga assistansersättningen. Ändringen en följd av att fler får rätt till assistans när andning och sondmatning åter räknas som grundläggande behov.

Väggdekor/Väggord Välkommen hem till oss