TILLÄMPAD MILJÖANALYTISK KEMI FÖR MONITORERING OCH ÅTGÄRDER AV ANTIBIOTIKA...